ACTA facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis je recenzovaný vedecký časopis, ktorého cieľom je prezentovať výsledky vedeckej činnosti tak odborníkov a doktorandov pôsobiacich na fakulte, ako aj autorov z iných univerzít a vedeckých inštitúcií zo Slovenska aj zo zahraničia vo všetkých teologických a príbuzných disciplínach. Obsahuje vedecké príspevky a recenzie domácej a zahraničnej vedeckej literatúry.

ACTA 3/2001

Cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave sa dožíva vzácneho jubilea 65 rokov. Toto výročie je významnou udalosťou pre celú katolícku verejnosť na Slovensku, okrem iného aj preto, že jej zrod nebol jednoduchou záležitosťou.

Obsah

RKCMBF UK 65-ročná - Mons. Ján Sokol
Dekani v histórii 65-ročnej fakulty - Viliam Judák
Cyrilometodská bohoslovecká fakulta v rokoch 1950-1956 - František Vnuk
Štúdium teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave - Štefan Vragaš
Pohľad do minulosti a súčasnosti Katedry biblických vied na RKCMBF UK v Bratislave - Stanislav Vojtko

Recenzie

KNAUFT W., Konrad von Preyssing - Anwalt des Rechts, Thomas Morus-Verlag, Berlín 2001, 368 s. - Radomír Malý
NOWAK J. R., Kościól i Rewolucja Francuska, Nasza Przyszlość, Toruń 2000, 106 s. - Radomír Malý
KRUPA J., Alfa a Omega. Katolícka kristológia, Oto Németh, Bratislava 2000, 199 s. - Stanislav Stohl
KRUPA J., Matka nášho Pána. Katolícka mariológia, Oto Németh, Bratislava 2000, 129 s. - Stanislav Stohl

Publikované/aktualizované dňa 08.02.2023